Aeròdrom

Pla acció sectorial del
turisme de la Cerdanya

Pla urbanisme
de la Cerdanya

Pla protecció Parc
Natural Cadi-Moixeró

Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya de Catalunya 

Reserva Natural Fluvial del Segre