Nomenament del nou President de manera temporal

Benvolguts socis,

El decés del nostre President en Vicenç Capdevila, junt amb les circumstàncies ocasionades pel control de la pandèmia que estem vivint, han afectat la realització de l’Assemblea anual de l’Associació.

D’altra banda, tenim la necessitat d’escollir un nou President de manera ràpida. És per aquest motiu que la Junta Directiva, en sessió celebrada el passat 22 de setembre, i seguint la normativa al respecte de la Generalitat de Catalunya, va decidir nomenar com a President interí de l’Associació, al membre de la Junta Directiva de més edat, en Camil Mas Ballús al qual agraïm la seva disponibilitat a assumir aquest càrrec amb caràcter temporal.

Així mateix, us volem assenyalar que abans d’acabar el present any i seguint les directrius sobre les celebracions d’Assemblees de les associacions que assenyali el Govern de la Generalitat, us convocarem a una Assemblea per aprovar els comptes del 2019 i previsió de 2020, renovar la nostra Junta segons assenyalen els nostres estatuts i escollir el nostre President, que pugui substituir de forma definitiva en Camil, i aprovar les actuacions futures que com associació ens puguem plantejar.

Us informarem amb temps de tot això.

Podeu veure l’acord ja confirmat per la Generalitat clicant aquí.

Ben cordialment

Junta Directiva Ceretània

Octubre 2020

Foto: Nació Digital