CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL 2019

Benvolguts amics,

Per la present us informem que el proper 3 d’agost a les 19,00 hores en primera convocatòria o a les 19,30 en segona convocatòria, a la Casa del Comú del Municipi de DAS, celebrarem l’Assemblea Anual de Ceretània amb el següent Ordre del Dia:

  1. Informe de les activitats realitzades al llarg del 2018
  2. Presentació i aprovació, en el seu cas, dels Comptes del exercicis de 2018
  3. Aprovació, en el seu cas, de la gestió de la Junta Directiva
  4. Presentació i aprovació, en el seu cas, del pressupost pel exercici de 2019
  5. Informació sobre la situació del PDUAC de l’Aeròdrom de La Cerdanya
  6. Informació de les actuacions a realitzar al 2019.
  7. Precs i preguntes
  8. Aprovació, en el seu cas, de l’Acta de la reunió.

Al finalitzar l’Assemblea podrem gaudir d’una copa acompanyada de productes de La Cerdanya.

Molt em plaurà doncs que ens acompanyeu en aquest acte i, si podeu, animar a assistir-hi a altres persones que cregueu convenient.

Esperant poder-vos saludar personalment el proper 3 d’agost, rep una ben cordial salutació.

 
 

 
Vicens Capdevila
 
President de Ceretània
 
6 de juliol de 2019