En aquest apartat hi trobaràs fotografies preses pels nostres membres i simpatitzants, que reflecteixen els valors ambientals del territori ceretà que volem protegir i preservar.

Envia’ns la teva fotografia! i valorarem la seva inclusió a la nostra fototeca. Un cop incorporades a la fototeca, les fotografies es consideren cedides pel seus autors al fons de Ceretània, que es reserva el dret d’utilitzar-les per cobrir les finalitats i projectes de l’associació.

Ceretània entén que les persones que ens remetin fotografies, en són els seus autors o legítims propietaris i que les mateixes no infringeixen drets de tercers.

Finalment, totes les fotografies que trobareu en aquest apartat estan protegides per copyright © i no poden ser utilitzades per terceres persones alienes a Ceretània per qualsevol finalitat, sense haver obtingut abans l’exprés consentiment de Ceretània o dels seus autors o titulars dels drets.

Per qualsevol qüestió relacionada amb aquest recull fotogràfic de la nostra fototeca, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic ceretania@ceretania.cat.