Primeres reunions procés participatiu Cadí-Moixeró

Benvolguts amics,

Com us vàrem informar al llarg del mes d’octubre el Parc del Cadi- Moixeró, dins del procés participatiu per l’elaboració del pla de protecció del mencionat Parc Natural, convocava unes reunions, en les quals Ceretania hi seria present.

Na Marta Medrano, membre de la Junta Directiva de la Associació hi va assistir i ens explica que es va fer i el mètode de treball emprat.

  • El primer dia el temari va ser l’ús públic i activitats al medi natural:

Ens van separar en diferents taules de treball i a mi concretament em va tocar sobre el senderisme, BTT, marxes a cavall, raquetes de neu, curses i activitats organitzades.

Va ser una posta en comú de les nostres opinions, si estàvem d’acord en els efectes que les activitats mencionades anteriorment provocaven. Ho fèiem mitjançant “gomets” de diferents colors segons el grau d’acord/desacord en els efectes provocats per les dites activitats. Un cop acabada l’activitat fèiem una posta en comú de com podíem pal·liar els efectes nocius de cadascuna de les activitats.

No solament valoràvem els efectes negatius sinó també les oportunitats pel desenvolupament i millora del Parc.

  • El segon dia es va treballar sobre les obres, serveis i infraestructures:

El sistema de treball va ser exactament el mateix. A mi em va tocar la taula que tractava de les infraestructures i instal·lacions.

Es va parlar de les torres d’alta tensió, dels abocaments, del soroll, de la contaminació tant acústica com lumínica. També dels dragats de les lleres dels rius, les captacions d’aigua. També de la instal·lació de càmpings/zones d’acampada regulada. De les cases de turisme rural, dels miradors, de la senyalització i dels itineraris.

Si tots aquests temes i més us interessen, podreu trobar-los més desenvolupats a:

http://Participa.gencat.cat/processes/Pla-PNCadiMoixero/f/2656/

Hi van assistir persones de diferents àmbits implicats en el parc, des-de propietaris que tenien terrenys en el parc fins a representants de Masella, del Consell Comarcal, representants d’algun municipi, guies de muntanya, tècnics del Parc, i un llarg etc.

 

Ben Cordialment

 

Ceretània

 

Foto: El Cadí des de Prullans (Autor: Ignasi Cervera) a RadioSeu.