Informació sobre diverses activitats en les quals Ceretània està participant

Benvolguts socis,

Amb aquesta nota us volem informar de diverses activitats que hem realitzat des de la Junta Directiva els darrers mesos de juliol, agost i setembre, al marge de les notes que us hem anat enviant.

AERÒDROM:

Com recordareu, es va aprovar el nou PDUAC i va ser publicat al DOGC. En la nota d’informació ja us indicàvem la nostra preocupació en el Reglament de nou gestor.

En aquest sentit, hem mantingut reunions amb el Sr. David Saldoni, Director General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Sra. Roser Bombardó, Presidenta del Consell Comarcal – recordeu que el propietari de l’Aeròdrom és un Consorci format pel Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya representada per Transports i Mobilitat-, per conèixer la situació del concurs públic pel nou gestor de l’Aeròdrom i exposar la nostra opinió i suggeriments.

Hem estat així mateix, en contacte amb tècnics especialistes del sector d’aeronaus per estar més ben aconsellats en aquesta fase dels treballs.

No tenim encara constància alguna que aquest tema estigui essent debatut al si del Consorci de l’Aeròdrom. Aquest tema, és, a dia d’avui, la nostra tasca prioritària. Us informarem tan aviat tinguem notícies.

PLA DE TURISME DE LA CERDANYA:

Fa uns anys, el Consell Comarcal de La Cerdanya va iniciar un procés participatiu de redacció del Pla de Turisme de la Cerdanya, el qual es troba ara en la fase final del seu desenvolupament.

Vam pensar que la qüestió era i és d’interès; es tracta d’assenyalar les línies bàsiques del que serà el Pla de Turisme de futur, i en el turisme hi ha claus importants sobre el desenvolupament sostenible de la comarca.

Per aquest motiu, vam tenir una vídeo-conferència amb la Directora de Turisme de la Cerdanya, la Sra. Maria Faura i Pedrals, per comentar la situació actual del desenvolupament del Pla de Turisme de La Cerdanya.

Fruit de la conversa amb la Sra. Maria Faura, vam decidir participar com a Ceretània en els debats i esperem anar-vos informant d’aquests.

Si voleu conèixer més detalls sobre els treballs realitzats fins al present, podeu anar a l’enllaç:

https://www.cerdanya.org/pasalpas/

Les nostres propostes aniran en línia amb els nostres objectius i visió de futur sobre el turisme a la Cerdanya.

REUNIONS AMB ALTRES ASSOCIACIONS:

Hem iniciat un seguit de reunions amb altres Associacions i Comunitats de Veïns de la Comarca, amb la voluntat de posar en comú els objectius mutus i ser més operatius de cara a la preservació de La Cerdanya. Esperem al llarg dels mesos vinents, disposar d’un primer document de treball perquè hi pugueu participar.

Com sempre, estem a la vostra disposició per qualsevol informació complementària en els temes assenyalats o en d’altres que penseu puguin ser d’interès per La Cerdanya.

Ben cordialment

Junta Directiva Ceretània

Octubre 2020

Foto: Cerdanya.org