PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ CERETÀNIA

RESUM ACTE DE PRESENTACIÓ DE CERETÀNIA A PUIGCERDÀ EL 29 JULIOL DE 2017

El passat 29 de juliol, va tenir lloc la presentació de l’Associació Ceretània a la Vila de Puigcerdà en la Sala Espai 1864 del Casino Ceretà.

Va fer la presentació el nostre President el Sr. Vicenç Capdevila, amb la presència de l’Alcalde de Puigcerdà Sr. Albert Piñeira i el President d’Amics de Cerdanya el Sr. Joan Muntané.

El Sr. Josep Maria Teignier en la seva qualitat de conductor de l’acte, va obrir la sessió i va anant presentant als diversos ponents i al final va obrir una sessió de debat entre el públic.

El Sr. Capdevila, va exposar els objectius de l’Associació, tals com, preservar els valors mediambientals de la comarca, la protecció dels actuals espais naturals tot donant suport a les activitats econòmiques que s’avingui amb la preservació d’aquest patrimoni únic, col·laborant amb les iniciatives, que en la línia dels seus objectius puguin sortir de la comarca i del seu moviment associatiu, com actuacions transfrontereres i possibilitat d’ampliació de les característiques de protecció ambiental de la Comarca.

Així mateix, va explicar les activitats realitzades des del seu inici per l’associació (juny 2016), en relació amb el Pla Director Urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya (PDUAC), amb escrits, reunions i el suport necessari als Alcaldes de Das i Fontanals de Cerdanya, municipis en els quals es troba la mencionada infraestructura. El gran treball dels dos Alcaldes i el suport de persones i entitats, entre elles Ceretània, va aconseguir la paralització del pla i el compromís per part de l’Administració d’elaborar un nou PDUAC.

Aquesta nova proposta, pel que ha transcendit amb alguna modificació com la supressió de la segona fase de l’aeròdrom en la que es transformaria en un Aeròdrom d’ús públic obert a vols comercials de passatgers i de mercaderies, recorda extraordinàriament l’anterior, en temes com els objectius, potenciació d’instal·lacions, incentivació de noves activitats i nous usos, sense cap concreció, el qual ens genera molts dubtes i en conseqüència preocupació.

Paral·lelament va senyalar que l’Associació amb la voluntat d’objectivar el debat i conèixer l’estat real mediambiental de l’Aeròdrom, va encarregar l’estiu passat a l’entitat Amphos XXI i a equips tècnics de la UPC, un complet estudi de sorolls i d’afectació atmosfèrica. L’estudi senyala que en la situació actual tant els paràmetres de soroll sobre la qualitat ambiental estan en situació límit davant de possibles noves ampliacions d’activitat. Aquest estudi, per Ceretània, ha de ser la base de qualsevol decisió sobre la modificació dels usos actuals.

Va animar, finalment als presents, a col·laborar amb aquests objectius fent-se soci de Ceretània i afegir-se al grup que en aquests moments està treballant en l’Associació, amb la voluntat de tenir un conjunt equilibrat entre els Cerdans de primera i segona residència.

El Sr. Joan Muntané, va enumerar el ric mon associatiu cerdà amb les seves diverses activitats i, en la seva qualitat de President d’Amics de La Cerdanya, va comentar les característiques particulars del paisatge i de la fauna ceretana, abundant en totes elles i fent una proposta totalment engrescadora per tothom, com és la declaració de la Cerdanya com a reserva mundial de la biosfera, objectiu que els presents i Ceretània la fan també seva.

El Sr. Albert Piñeira, Alcalde de Puigcerdà, va animar i felicitar la creació en entitats com Ceretània, senyalant un seguit de diferents característiques que, al seu entendre, ha de complir una entitat com Ceretània, entre elles, la necessària integració entre els residents fixes i els de segona residència, la necessària visió unitària de la comarca en l’elecció dels temes claus a treballar, la necessitat de buscar un creixement econòmic respectuós amb el medi i a l’hora sostenible, en aquesta línia va senyalar que de la Cerdanya tots hi vivim i en vivim, que en aquests moments l’Aeròdrom era una de les actuacions especials, però que aquesta no s’havia de convertir en l’única causa de l’Associació, que segur hi ha i hi haurà noves actuacions en les quals treballar per la millora de la Comarca.

A l’acabar els ponents, es va fer un debat en el qual diversos presents van incidir en temes ja comentats pels ponents, però de necessari recordatori, com el fer una associació plural, sense ànims d’alliçonar sinó de treball conjunt, de la necessària col·laboració entre les administracions i els veïns per resoldre temes del passat encara pendents de resolució i no caure en el futur en els mateixos errors.

En general es va valorar com a positiu l’existència d’una associació com Ceretània que actues en col·laboració amb la resta de teixit associatiu cerdà i aquest és el missatge que Ceretània pren com a objectiu de la seva activitat de futur, buscant la col·laboració i suport del màxim nombre de Cerdans, als quals animem a fer-se socis i col·laboradors de les diverses activitats.

Es va acabar amb un veure i un pica-pica.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CA
Scroll to Top