Nova informació sobre l’Aeròdrom de la Cerdanya

NOVA INFORMACIÓ SOBRE L’AERÒDROM DE LA CERDANYA

Benvolguts socis,

Després de la nostra darrera informació sobre les actuacions a l’entorn de l’Aeròdrom i a partir del canvi en la gestió d’aquest, en les xarxes socials i a escrits al director d’alguns mitjans escrits, van aparèixer un seguit de comentaris, no certs o faltats de la deguda informació, especialment a partir de col·lectius que operaven en l’aeròdrom sota el paraigua de l’antic gestor.

Era necessari que Consell Comarcal de La Cerdanya, explicités molt més l’abast dels acords i decisions preses, i així ho ha fet aquests darrers dies.

Queda, com veureu, camí fins a arribar al nou escenari que voldríem i per aquest motiu seguim el desenvolupament del tema.

Cal dir, que la voluntat del Consell Comarcal i del Consorci és ferma en l’objectiu del nou escenari.

Seguidament trobareu una còpia de la declaració:

“En data 15 de juliol de 2021 el Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya, format pel Departament de Territori i Sostenibilitat i del Consell Comarcal de la Cerdanya, es va fer càrrec, de forma directa, de la gestió de l’Aeròdrom de Cerdanya a través de l’empresa pública Aeroports Públics de Catalunya SLU.

Amb la gestió directa es pretén millorar la gestió de la infraestructura i adaptar-la a la realitat del territori. Una de les prioritats va ser la de minimitzar l’impacte acústic provocat per tres remolcadors.

Després d’advertir en nombroses ocasions a la concessionària sobre la necessitat de substituir aquests aparells, iniciada la prestació directa de la gestió el consorci, a la vista dels informes tècnics, va acordar en data 2 d’agost de 2021 limitar l’operativa dels tres remolcadors a cinc operacions diàries. La resta d’aeronaus poden operar lliurement si complien amb el límit diari de sorolls.

Després de mantenir una reunió amb usuaris de l’Aeròdrom que manifestaven la necessitat d’incrementar el número d’operacions per disposar de recursos per poder adquirir un nou remolcador, s’ha estudiat incrementar de forma excepcional el número d’operacions amb aquests aparells a 10 al dia amb el compromís de formalitzar o argumentar de forma fefaent les gestions realitzades per adquirir nous aparells.

Per tant els membres representants del Consell comarcal de la Cerdanya en el Consorci de l’Aeròdrom, proposem l’increment d’operacions de 5 a 10 diàries de forma temporal fins al dia 15 de setembre de 2021 en que el número de freqüències baixarà a 5. A partir del dia 9 de novembre de 2021 no es permetrà cap operació amb els remolcadors actuals. Aquesta limitació temporal només afecta als remolcadors més molestos pel que fa al soroll i està condicionada a la substitució dels tres remolcadors actuals per uns de menys sorollosos.

Pel que fa a la propera reunió del consorci, i en la línia del que hem anat comentant, proposem que l’estudi d’adequació de tarifes bonifiquin aquelles operacions que beneficiïn al territori, és a dir, les que permetin més pernoctacions i estades d’usuaris a la comarca.

També i per tal de regularitzar la situació jurídica de les operadores en l’aeròdrom, els Ajuntaments vetllaran perquè tinguin la corresponent llicència d’activitats.

Consell Comarcal de La Cerdanya, 18 d’agost de 2021″. 

Ben cordialment,

Frederic Abelló

President Ceretània

Agost 2021
Foto: L’Aeroclub

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

CA
Scroll to Top